دانشجویان و مخاطبان خاص میلیونی بازار لپ‌تاپ

در این پست میخواهیم به یک مخاطب خاص بازار لپ‌تاپ هم اشاره کنیم که این روز‌ها با شرایط کرونایی مجبور است برای نشستن در پای آموزش‌های مجا...

ادامه مطلب