لیستی رو که در زیر مشاهده میکنید کلیه cpu هایی هستند که با انها لپتاپ تولید شده بدیهی است که اکثر این cpu ها داخل کشورمون یا حتی خاور میانه موجود نباشد برای رفاه حال شما عزیزان و صرفه جویی در وقت شما کالاهایی را که در بازار موجود میباشد یا امکان تهیه ان برای ما فراهم باشد به عنوان یک لینک کنار آن قرار میدهیم.